رزور نوبت اینترنتی

  • زمان دقیق توسط بخش پذیرش با شما هماهنگ خواهد شد.

برای رزرو نوبت به صورت اینترنتی فرم مقابل را تکمیل نمایید. بخش پذیرش پس از بررسی زمان‌های موجود در تاریخ درخواستی با شما تماس خواهد گرفت و نوبت شما را نهایی خواهد کرد.