9 آبان 1395

ایمپلنت چیست؟ – مقاله آزمایشی

ایمپلنت پین های باریکی هستند که از تیتانیوم خالص سازگار ساخته شده که درون استخوان فک گذاشته می شود. دندان متحرک، قابل اتصال به این ایمپلنت […]