بیماری لثه ای

پرسش و پاسخ دندانپزشکیبیماری لثه ای

سلام  آقای دکتر محمدی بیماری لثه ای شدیدی دارم بطوریکه دو دندان  شماره 1 فک پایین چپ و راست لق شده اند آیا با جراحی لثه به صورت لیزری امکان پیشگیری از لق شدن بقیه دندان ها وجود دارد؟ آیا امکان نجات دو دندان لق شده وجود دارد؟